Nyt

Prøvetagning på tøj d. 5. januar

Holdet var samlet for første gang. Det foregik i Husflidshuset i Rynkeby, hvor betingelser, priser og træningskalender blev fastlagt. Jacob fra Magic Sport, Ringe som er holdet tøjleverandør, havde en travl formiddag med tøjprøvning. Nye ryttere blev fotograferet til hjemmeside mv.
Nu venter vi bare på at vejret bliver lidt varmere, så holdet kan komme på landevejen.

Generalforsamling

Den 29. okt. blev der på biblioteket i Ringe afholdt generalforsamling i Team Ringe.

24 medlemmer var mødt op for at hører beretningen om Team Ringes virke i 2018. Formand Ole Andersen fremlagde beretningen og efterfølgende redegjorde kasserer Steen Henriksen for årets regnskab. 2 medlemmer af bestyrelsen ønskede ikke at fortsætte, så Jakob Frederiksen, Ringe erstatter Torge Fomsgaard og Svend Petersen, Nyborg erstatter Tonny Johansen, som suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig ved det kommende bestyrelsesmøde. Under eventuelt blev betingelser og forventninger til turen i 2019 drøftet og diskuteret med stor iver.

En foreløbig opgørelse af deltagere til turen i 2019 viser, at der endnu er plads på holdet. 

Check til Børnecancerfonden

Formand Ole Andersen og kasserer Steen Henriksen overrakte den fornemme check på mere end 231.000 kr. til fondens formand.

Ankomst til Paris