Om Team Ringe

Bliv medlem af foreningen Team Ringe. Et aktivt medlemsskab, som giver stemmeret ved generalforsamlingen, koster kr. 100,- pr. år. Passivt medlemsskab koster kr. 50,- pr. år.

Medlemsskab kan tegnes ved indbetaling af beløb på 5772 4391825535. Noter gerne “medlem og navn”.

 

Praktisk info:

Team Ringe vedtægter 2019

Sponsorbrochure 2022

Sponsorkontrakt, 2022

 

Bestyrelse 2021-:

Formand Niels Jønsson                                                                             joensson.niels@gmail.com

Næstformand Lars Foged                                                                          lars_foged@hotmail.com

Kasserer Steen Henriksen                                                                         steenbhenriksen@skovparknet.dk   

Sekr. Dorte Rosenfeldt                                                                              dorterosen@hotmail.com    

Sponsorer/tøj Svend Petersen                                                                 svendpetersen@skovparknet.dk    

Suppleant Erik Pallesen                                                                            emp@5750.dk